Loading...

O projektu

O projektu

Namen projekta je vzpostaviti program »Vzgoje za poklic« (VZP), ki bo mladim pomagal:

  • nadgraditi razvijanje poklicnih veščin s prepoznavanjem sebe in svojih želja.
  • odkrivati in iskati notranjo motivacijo za opravljanje poklica (kot poslanstva in prispevanja v družbi).
  • z orodjem prepoznati in vrednotiti specifične kompetence pomembne za trg dela.

 »Najboljši delavci kot tudi tisti, ki so v življenju najbolj srečni, doživljajo svoje delo kot neke vrste igro: bolj ko se trudijo, bolj zabavno je.« (Baden Powell)

Skavti vzgajamo odgovorne, aktivne državljane in spodbujamo vsako pozitivno prispevanje v družbi. Kako lahko prispeva vsak posameznik v svojem okolju in širše, je eno temeljnih vprašanj že od najmlajših dalje. V odraslosti se velik del prispevka v družbi prenese na  opravljanje poklica kot pomembnega življenjskega poslanstva, ki vpliva tako na občutek lastne vrednosti in smisla posameznika kot na družbeno dobro.

S tem zavedanjem ni nepomembno dejstvo, da se večina mladih v času popotništva odloča za poklic in ob zaključevanju skavtske poti sooča z iskanjem službe ali pa ponovnim ugotavljanjem in iskanjem svojega poslanstva, ki ne bo le način za preživetje.

Loading...