Loading...

IZOBRAŽEVANJA

»Namesto da zapravljaš svoj denar za igre na srečo v upanju, da ga boš pomnožil na račun kakega nesrečneža, raje pametno uporabi svoj čas in si s poštenim delom zasluži vsakdanji kruh.

Prvi korak na poti je, da se za delo usposobiš.« (Baden Powell)

Izobraževanja udeležencu omogočajo pridobivanje splošnih kompetenc, iskanje svoje vloge v skupini, spoznavanje s trgom dela, iskanje različnih poklicnih možnosti, praktične izkušnje …

Čez celoten projekt bodo potekala tako v zahodni kot vzhodni regiji Slovenije.

Meseci usposabljanj znotraj posameznega cikla:

1. cikel: februar – maj 2017

ZAKLJUČENO: uspešno smo opravili 44,5 ur izobraževanj

2. cikel: september – december 2017

2 cikel vključuje 36 ur izobraževanj

3. cikel: januar – maj 2017

(12 ur) – Celje

22. – 23. september 2017

(4 ure) – Ljubljana

18. oktober 2017

(4 ure) – Ljubljana

9. november 2017

(4 ure) – Ljubljana

21. november 2017

(12 ur) – Brežice

15. – 16. december 2017

Karierni manedžment

(Kadis)

Mentorstvo

(skavti)

Okrogla miza

(različni delodajalci)

Retorika

(Rafo Pinosa)

Upravljanje s časom

(Franci Bačar)

Življenjepis

Razgovor

(Kadis)

Kompetence

(skavti)

Mentorstvo

(skavti)

Zaposlitveni razgovor

(Kadis)

Poslovni bonton

(Bojana Košnik,

Bonton d.o.o)

Metode aktivnega iskanja zaposlitve

(Klara Vidmar)

Motivacijski govori

(Miha Lavtar, Optiweb

Damijan Dolinar, UniCredit Banka)

Delovno pravna zakonodaja

(Kadis)

Kritično in kreativno razmišljanje

(Barbara Tehovnik)

Timsko delo

(skavti)

Finance

()

Mentorstvo

(skavti)