Projekt Vzgoja za poklic se je uspešno zaključil. Uspelo nam je izvesti kar 70 usposabljanj v 5 različnih regijah, v katerih je sodelovalo več kot 240 mladih. Pri samem programu nam je pomagalo 16 mentorjev, zaradi katerih smo lahko mladim omogočili individualni pristop. Rezultat tega je velik delež zaposlitev – kar 57 udeležencev, je v času projekta uspelo pridobiti zaposlitev.

Mladim smo s projektom omogočili raziskovanje različnih delovnih okolij ter stik s strokovnjaki, v organizacijo pa smo tako prinesli nove povezave in strokovne vsebine, s pomočjo katerih se lotevamo metodološke prenove v starostni skupini 16–21 let. Pomembno dodano vrednost projekta vidimo tudi v  razvoju samoocenjevalnega orodja, ki predstavlja pripomoček za lastno vrednotenje in načrtovanje poslanstva mladih.

 

Naša zgodba pa se tukaj še ne konča.   Še naprej se bomo trudili usposabljati naše člane – za poklicno in življenjsko pot.

#vzgojazapoklic #skavtisozakon