V okviru projekta nam je uspelo prevesti in napisati kar nekaj uporabnih gradiv. Več o posameznem gradivu najdete spodaj.

 

Komunikacija, priročnik za mladinske voditelje, WAGGGS

Priročnik o komunikaciji, ki pomaga prepoznati in uporabiti vrsto komunikacijskih veščin za boljši uspešnost v vlogi vodje in drugje.

Dostop do gradiva

Veščine vodenja, priročnik za mladinske voditelje, WAGGGS

Ta priročnik se ukvarja predvsem z upravljanjem časa, nalog in administracije. Priročnik bo večini voditeljev v mladinskih organizacijah ponudil različna orodja za izvajanje administrativnih in vsakodnevnih nalog znotraj njihove vloge vodje. Urejen je na način, ki omogoča razpravo in vajo, da se bralec lahko zaveda svoje izbire uporabljanih orodij.

Dostop do gradiva

Vodenje timov, priročnik za mladinske voditelje, WAGGGS

Priročnik opisuje vodenje tima. Opisane so opredelitve in značilnosti tima, vloge, pogoji, ocene napredka in reševanje konfliktov. Na koncu so ponujene še skupinske in individualne vaje, ki omogočajo, da vsak posameznik v timu spozna osnovne principe dela v timih, ker bo tako lahko prispeva k nadaljnjemu napredku svojega tima s formalnim vodjem ali brez njega.

Dostop do gradiva

Biti mentor mladim na njihovi poti odkrivanja poklicanosti, priročnik za skavtske voditelje, ZSKSS

Priročnik je namenjen predvsem voditeljem popotnikov in popotnic, ki mladostnike spremljate na njihovi poti spraševanja in iskanja poklicanosti. Sestavljen je iz dveh delov. V prvem delu je predstavljeno mentorstvo, ki ga pri skavtski vzgoji zagotavljamo našim PP-jem. V drugem delu je predstavljenih enajst vsebin, ki jih lahko vključite v srečanja klana.

Dostop do gradiva

Dober, boljši, najboljši, orodje za samooceno zaposlitvenih kompetenc, ZSKSS

Gre za knjižico kompetenc, ki lahko posamezniku služi kot orodje za samooceno. Z njeno pomočjo lahko ugotovi, kako dobro ima razvito neko kompetenco in na katerem področju se še lahko izboljša. Pri tem pa so mu v pomoč priloženi vprašalniki in akcijski načrti.

Gradivo lahko dobiš na ZSKSS, ali pa zanj piši na: info@skavti.si